Bao PP dệt đựng phân bón

Bao PP dệt đựng phân bón

Bao PP dệt đựng phân bón

Phoenix Olam Gentraco Lương thực Cần Thơ Vina Food 1 Tập Đoàn Lộc Trời Quế Lâm Sông Gianh
Website sản phẩm
Đối tác - khách hàng
Phoenix
Olam
Gentraco
Lương thực Cần Thơ
Vina Food 1
Tập Đoàn Lộc Trời
Quế Lâm
Sông Gianh

 Ms. Hoa

Ms. Hoa

0912643499

Sales13.glopaco@gmail.com

sales13.glopaco

Ms. Lan

Ms. Lan

0915613499

sales11.glopaco@gmail.com

sales11.glopaco

 Mr. Tùng

Mr. Tùng

0918.218.028

sales09.glopaco@gmail.com

sales09.glopaco

 Mr. Vang

Mr. Vang

0916 420 799

sales08.glopaco@gmail.com

sales08.glopaco

 Ms. Yến

Ms. Yến

0908 636 601

sales01.glopaco@gmail.com

sales01.glopaco

 Mr. Triều

Mr. Triều

0919.077.992

buiminhtrieu@gmail.com

trieubm

Ms. Xuân

Ms. Xuân

0915 413 499

sales05.glopaco@gmail.com

sales05.glopaco

 Ms. Hảo

Ms. Hảo

0916 618 028

sales07.glopaco@gmail.com

sales07.glopaco

 Ms. Hân

Ms. Hân

0914.002.599

sales03@glopaco.vn

sales03.glopaco

Facebook chat
Gọi điện SMS Chỉ Đường